Robić anioły, robić diabły… siebie robić

Zaintrygował mnie ostatnio wiersz z kinowego filmu „Words and pictures” (na polski tytuł przełożono zgrabnie, acz według mnie nieco zbyt słodko jako „Wypisz, wymaluj miłość”). Zgodnie ze scenariuszem centralny utwór jest dziełem podstarzałego poety przeżywającego writer’s block (choć nie do końca, ale nie będę spoilować). Czyta go na głos Juliette Binoche, malarka nieprzekonana do wartości słów, a młodzi uczestnicy pojedynku słowa vs. obrazy malują do niego ilustracje. Na koniec pojawia się jeszcze w formie piosenki, lecącej jako podkład pod napisy.

Wiersz ujął mnie do tego stopnia, że postanowiłam go przełożyć na polski.

Czytaj dalej

Reklamy

Po drugiej stronie bramy

Nieprzypadkowo dziś, w dniu wyjścia z więzienia mordercy okrzykniętego „bestią” publikuję przekład wiersza-piosenki „Po drugiej stronie bramy”, autorstwa Giorgia Gabera. Polecam posłuchać też piosenki (poniżej video z autorem recytującym w r. 1973 na deskach Szwajcarskiego teatru telewizji) – daje pojęcie o tym, w jakim duchu utwór miał być interpretowany.

gaber__800_800

Po drugiej stronie bramy

Widziałem człowieka szalonego
To niesamowite jakie wrażenie może zrobić
istota samotna, zapomniana, porzucona
za kratami wiecznie zamkniętej bramy

My po drugiej stronie bramy,
my którzy jesteśmy normalni, my możemy robić wszystko,
my, którzy mamy to szczęście, że jesteśmy zdrowi
my myślimy racjonalnie i spokojnie
my panujemy nad sobą i nie mamy strasznych wizji

My jesteśmy zdrowi, jesteśmy zdrowi,
nas problemy psychiczne nie dotyczą
jesteśmy zawsze w zgodzie z rozumem i z emocjami
nasze czyny, tak normalne i wyważone nie szkodzą nikomu,
zawsze są oświecone i świadome

My jesteśmy zdrowi, jesteśmy zdrowi, jesteśmy zdrowi
my, którzy wiemy, że liczymy na swój umysł
jesteśmy pewni, jesteśmy silni, jesteśmy pełni
oto my po drugiej stronie bramy

Człowiek o martwym wzroku
człowiek samotny szukający siebie
człowiek rozbity, pełen strachu, zablokowany
za kratami wiecznie zamkniętej bramy

My po drugiej stronie bramy
my jesteśmy normalni, możemy robić wszystko
my którzy mamy szczęście być zdrowi
możemy mieć dobrą pracę, pełną rodzinę,
życie pełne ludzkich relacji

My którzy jesteśmy zdrowi, jesteśmy zdrowi, jesteśmy normalni
my, którzy mamy narzędzia by móc się spełniać,
można skończyć studia,
można podróżować, można mieć paszport, prawo jazdy,
w domu broń, a w niedzielę iść na stadion.

My jesteśmy zdrowi, jesteśmy zdrowi, jesteśmy normalni
my, którzy wiemy, że liczymy na swój umysł
my kształcimy nasze dzieci dla przyszłości
oto my po drugiej stronie bramy,
po której stronie bramy?

Jesteśmy naprawdę normalni, my możemy robić wszystko
my, którzy mamy szczęście być zdrowi
my jesteśmy zdrowi, jesteśmy zdrowi,
jesteśmy zdrowi, jesteśmy zdrowi…

Dall’altra parte di cancello

Ho visto un uomo matto
è impressionante come possa fare effetto
un uomo solo, dimenticato, abbandonato
dietro le sbarre sempre chiuse di un cancello.

Noi fuori dal cancello
noi che siamo normali, noi possiamo far tutto
noi che abbiamo la fortuna di esser sani
noi ragioniamo senza perdere la calma
col controllo di noi stessi, senza orribili visioni.

Noi siamo sani, noi siamo sani
noi siamo fuori dai problemi della psiche
sempre in pace col cervello e con i nostri sentimenti
così normali, i nostri gesti equilibrati
non danneggiano nessuno, sempre lucidi e coscienti.

Noi siamo sani, noi siamo sani, noi siamo normali
noi che sappiamo di contare sul cervello
siamo sicuri, siamo forti, siamo interi
e noi dall’altra parte del cancello.

Un uomo, lo sguardo fisso
un uomo solo alla ricerca di se stesso
un uomo a pezzi, così impaurito, così bloccato
dietro le sbarre sempre chiuse di un cancello.

Noi fuori dal cancello
noi che siamo normali, noi possiamo far tutto
noi che abbiamo la fortuna di esser sani
possiamo avere un buon lavoro, una famiglia
sempre unita, un’esistenza piena di rapporti umani.

Noi siamo sani, noi siamo sani, noi siamo normali
noi che abbiamo gli strumenti per poterci realizzare
con un titolo di studio
si può viaggiare, si può avere il passaporto, la patente
il porto d’armi e la domenica allo stadio.

Noi siamo sani, noi siamo sani, noi siamo normali
noi che sappiamo di contare sul cervello
noi prepariamo i nostri figli per domani
e noi da quale parte del cancello
da quale parte del cancello.

Siamo proprio normali, noi possiamo far tutto

Noi siamo sani, noi siamo sani,
noi siamo sani, noi siamo sani,
noi siamo sani…